اهداف، چشم ­انداز و مأموریت مرکز تحقیقات مراقبت­های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

اهداف کلی(Goals)

 1. انجام تحقیقات با کیفیت در حوزه مراقبت­های پرستاری
 2. جذب پژوهشگران پرستاری
 3. تربیت نیرو­های انسانی ماهر جهت انجام فعالیت­های علمی و پژوهشی
 4. تلاش در جهت کاربردی نمودن نتایج تحقیقات در بالین
 5. توسعه دانش مراقبت­های پرستاری
 6. ایجاد بستر مناسب جهت همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین­المللی 
 7. تسهیل آماده نمودن پرپوزال با کیفیت
 8. کمک به پژوهشگران در تمام فرایند تحقیق
 9. جهت دستیابی به اطلاعات در محیط پژوهش
 10. جهت دستیابی به مقالات و منابع اطلاعاتی
 11. تحلیل اطاعات
 12. چاپ و انتشار نتایج پژوهش
 13. توسعه فرهنگ پژوهش در همه ارکان پرستاری

 

چشم انداز (Vision)

 1. تبدیل شدن به قطب پژوهش در زمینه تحقیقات پرستاری در منطقه
 2. کسب جایگاه مطلوب در بین سایر مراکز تحقیقاتی پرستاری در کشور
 3. انجام تحقیقات با کیفیت در حوزه مراقبت­های پرستاری
 4. کمک به سیاستگزاری در حوزه پرستاری استان و کشور
 5. ارائه کننده نظرات مشورتی به نهادهای علمی و اجرایی پرستاری استان و کشور
 6. کمک به حل مشکلات آموزشی و پژوهشی پرستاری در استان و کشور
 7. کمک به ارتقاء سطح علمی کشور در حوزه دانش پرستاری
 8. اجرای برنامه­ها و دوره­های آموزشی هدفمند به منظور تربیت نیروهای انسانی متخصص و متعهد در حوزه پرستاری
 9. پاسخگویی مناسب به نیازهای اساسی تحقیقاتی در حوزه پرستاری

 

 مأموریت (Mission statement)

     مرکز تحقیقات مراقبت­های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به منظور توسعه تحقیقات کمی و کیفی در حوزه پرستاری و مراقبت­های مربوطه در سطح محلی، منطقه­ای، ملی و بین­المللی تأسیس گردیده است. این مرکز بصورت محوری در زمینه آموزش و پژوهش در مراقبت­های پرستاری در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی فعالیت می­نماید. روح حاکم بر فعالیت­های مرکز مشتمل بر؛ رعايت اصول اخلاق در پژوهش، حفظ كرامت و حقوق انسان­ها، دانش­پروری، توليد وارتقاء دانش پرستاری، حمایت از تحقیقات نوین و کاربردی در حوزه پرستاری، انجام فعالیت­های پژوهشی هدفمند و باکیفیت، تربیت نیروی انسانی پژوهشگر و کارآمد در زمینه پرستاری، کمک به ارتقاء سطح سلامت بیماران و در نهایت کمک به ارتقا سطح سلامت آحاد جامعه می­باشد.

     رسالت مرکز تسهیل پژوهش جهت کمک به تقویت رشته پرستاری می باشد. این تحقیقات در ابعاد فرد، خانواده و جامعه با تمرکز بر مراقبت های عمومی، حاد و موارد اورژانسی گسترش خواهد یافت. تلاش خواهد شد تا از نتایج تحقیقات برای بهبود بیماران و همچنین حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه استفاده شود. همچنین تنوع امور پژوهشی در ابعاد کاربردی نمودن تکنولوژی در آموزش و مراقبت پرستاری، برگزاری دوره های آموزشی، توانمندسازی پژوهشی، انتشار کتب و مجلات و انعقاد قرارداد کاری با حرفه های دیگر جهت هم افزادی علمی و درآمدزائی همواره مد نظر خواهد بود.