الف : اولویت های پژوهشی (عمومی و اختصاصی )مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری

1.استفاده از رويكردهاي طب مكمل و سنتي در مراقبتهاي پرستاري

2.مراقبت هاي پرستاري در اختلالات قلبي، تنفسي، كليوي و مغزي

3.مراقبتهاي پرستاري در بيماري هاي مزمن و صعب العلاج (با نگاه ويژه به سرطان و ديابت)

4.ارتقاء كيفيت مراقبتهاي پرستاري و افزايش رضايت بيمار

5.آموزش مهارتهاي باليني در پرستاري

6.آموزش به بيمار و خانواده

7.مراقبت هاي پرستاري در اورژانس (پيش بيمارستاني و بيمارستاني)

8.مراقبت هاي پرستاري قبل و پس از اعمال جراحي شايع

9.سنجش و اندازه گيري در مراقبت هاي پرستاري

10.توسعه و ارتقاء مسائل حرفه اي در پرستاري

11.مراقبت‌هاي پرستاري در كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني

12.طراحي و روانسنجي ابزارهاي مرتبط با پژوهش‌ها و مراقبت‌هاي پرستار

 

ب : اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری در ارتباط با همه‌گيري ويروس كوويد 19

1- مديريت نيروي انساني در بخش‌هاي مراقبت ويژه 

2- پيشگيري از انتشار و انتقال ويروس كوويد 19 در بخش‌هاي مراقبت ويژه

3- چالش‌هاي استفاده از تجهيزات حفاظت فردي در بخش‌هاي مراقبت ويژه 

4- مديريت راه هوايي در بيماران مبتلا به كوويد 19 در بخش‌هاي مراقبت ويژه

5- راهكارهاي بهبود كيفيت مراقبت پرستاري از بيمار مبتلا به كوويد 19 در بخش‌هاي مراقبت ويژه

6- راهكارهاي جلوگيري از انتقال بيماري كوويد 19 از بيمار به پرستار

7- مداخلات در جهت كاهش علايم بيماري در بيماران مبتلا به كوويد 19

8- مداخلات در جهت كاهش مدت بستري بيماران مبتلا به كوويد 19 در بيمارستان

9- مداخلات در جهت بهبود هيپوكسمي در بيماران مبتلا به كوويد 19

10- مداخلات در جهت ارتقاء مهارت‌ها و دانش پرستاران در بكارگيري از وسايل كمك تنفسي در جهت مراقبت از بيماران مبتلا به كرونا