ردیف

عنوان

نام مجری

1

بررسی کیفیت خواب، خستگی، هوش هیجانی و عوامل مرتبط در دانشجویان علوم پزشکی سمنان سال 1395

دکتر منیر نوبهار

2

بررسی تاثیر طب فشاری بر روی علایم بالینی سندروم تونل کارپال

دکتر محمد رضا عسگری، خانم سعیده سادات موسوی نژتد(دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری)، دکتر پرویز آهنگر، دکتر عباسعلی ابراهیمیان، دکتر حسن بابامحمدی، دکتر عاطفه امینیان فر، دکتر راهب قربانی

3

سطح بندی خطر انتقال بیماران داخلی از محیط های اورژانس پیش بیمارستانی با استفاده از مقیاس هشدار فوریت های داخلی پیش بیمارستانی

 

دکتر عباسعلی ابراهیمیان، سید محمد تقی شاهچراغ (دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری)، دکتر علی فخر موحدی

4

تبیین علل درخواست غیرضروری آمبولانس توسط بیماران داخلی پس از فاز حاد پاسخ به زلزله

دکتر عباسعلی ابراهیمیان، حسین بابایی(دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری)، دکتر علی فخر موحدی

5

بررسی تاثیر ژل نعنا در پیشگیری از بروز زخم فشاری بیماران مبتلا به ضربه مغزی بستری در بخش های مراقبت ویژه

 

دکتر حسن بابامحمدی، خانم زهرا انصاری (دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری)، دکتر منیر نوبهار