به همت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، کارگاه 3.رویکردهای تحقیق کیفی با تمرکز بر تحلیل محتوا در روز پنج‌شنبه   مورخ   1399/11/30  ساعت 11-9  با حضور اساتید و دانشجویان مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد.

سخنران: سرکار خانم  دکتر مژگان خادمی- استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانلود فیلم کارگاه (در حال آماده سازی)