به همت مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، کارگاه رویکردهای تحلیل داده‌ها در مطالعات کیفی در روز پنج‌شنبه   مورخ   1399/11/2  ساعت 11-9  با حضور اساتید و دانشجویان مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد.

سخنران: جناب آقای دکتر عیسی محمدی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

دانلود فیلم کارگاه

 

 

فایل ها